• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان باخرز مشهد

بیمارستان باخرز مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان خراسان رضوی
2630 م‌م
27
1390
مشهد-باخرز
مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه