• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان پردیس شاهین شهر

بیمارستان پردیس شاهین شهر

بیمارستان پردیس شاهین شهر
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
9072 م‌م
96
1369
اصفهان-شاهین شهر
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه