بیمارستان کلیشاد

بیمارستان کلیشاد
وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
9788 م‌م در 4 طبقه
120
1369
اصفهان-کلیشاد
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
اجرا شده
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه