بیمارستان جیرفت

بیمارستان جیرفت
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
28532 م‌م در 6 طبقه
258
1394
استان کرمان -شهرستان جیرفت
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه