• خانه
  • درمانی
  • بیمارستان نجف زاده اردبیل

بیمارستان نجف زاده اردبیل

شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
28706 م‌م
258
1395
اردبیل-اردبیل
مرحه اول, مرحه دوم, مرحه سوم
در حال اجرا
توضیحات محصول
نوشتن دیدگاه