ارتفاع سقف بیمارستان ها

بیمارستان به عنوان محلی برای بهبود سلامت افراد یک جامعه و درمان آن محلی بسیار مهم در هر شهر محسوب می شود. در واقع بیمارستان باید از نظر ساخت بسیار استاندارد باشد تا تمامی خدمات به طور صحیح و راحت با بازدهی بالا در آن انجام شود. یکی از موارد مهمی که باید در ساخت بیمارستان رعایت شود ارتفاع سقف بیمارستان ها در هر طبقه به طور جداگانه می باشد. در واقع ساخت بیمارستان ها در کل دنیا اصول مشخصی دارد که این اصول در ایران از زمان کوروش کبیر که اولین بیمارستان را بنا کرد و به همین دلیل لقب نیکوکار بزرگ در کتیبه های مصر را به خود اختصاص داد تا بیمارستان مشهور جندی شاپور در زمان ساسانیان و تا به امروز در همه بیمارستان ها رعایت شده است. تفاوت ساخت بیمارستان ها بیشتر در موارد جزئی به لحاظ پیشرفت علم پزشکی، نیاز به تجهیزات بیشتر، افزایش رفاه حال بیماران و تیم پزشکی و ... می باشد. ارتفاع سقف بیمارستان ها نیز جزء اصول کلی است که همیشه باید رعایت شود و معمولا در طول سالیان زیاد تغییرات چندانی نداشته است. برای تعیین ارتفاع سقف بیمارستان ها باید ارتفاع سقف هر طبقه مشخص شود.

ارتفاع طبقات بیمارستان

به طور کلی استانداردی که برای همه بیمارستان های دولتی و خصوصی رعایت می شود ارتفاع 3.2 متر برای هر طبقه است. البته بر اساس ملاحظات ممکن است این میزان با توجه به توجیه های فنی توسط مهندس طراح تا حدودی کم و زیاد شود، اما آن چه به عنوان ارتفاع استاندارد هر طبقه قابل قبول است همان 3.2 متر می باشد. سقف معلق در راهروها نیز می تواند تا 40.2 متر ارتفاع داشته باشد.

ارتفاع طبقات بیمارستان

ارتفاع پنجره های بیمارستان

ارتفاع پنجره ها و کلا ابعاد آن ها در اتاق بیماران بیشتر بر اساس شرایط اقلیمی محاسبه می شود. به این شکل که در اقلیم های گرم و مرطوب و همچنین گرم و خشک و یا خیلی سرد باید از پنجره های کوچک تری استفاده شود تا گرمای زیاد یا سرما بیماران را اذیت نکند. در این مناطق معمولا ارتفاع پنجره های هر اتاق را حدود 20% ارتفاع دیوار آن یا کمتر در نظر می گیرند. پنجره های بزرگ در اقلیم های سرد باعث هدر رفتن انرژی و در اقلیم های گرم باعث ایجاد نور و آفتاب شدید می شود که مخل آسایش بیماران است. در مناطقی که آب و هوا معتدل و بارانی است می توان ابعاد پنجره ها را بزرگ تر در نظر گرفت. معمولا طراحان ارتفاع حدود 30% ارتفاع دیوار اتاق را برای این اقلیم ها مناسب می دانند. از نظر مکانی نیز محل پنجره باید در وسط اتاق، دقیقا روبروی درب ورودی باشد و به هیچ وجه نباید پنجره ها در پشت بیماران قرار بگیرند.

ارتفاع پنجره های بیمارستان

رعایت استانداردها در ساختمان هایی که بصورت عمومی هستند و ذینفعان زیادی دارند، بخصوص بیمارستان که مکانی برای بهبود حال بیماران و افزایش سلامت افراد جامعه می باشد، بسیار مهم است. اگر این اصول در نظر گرفته نشوند، عواقب آن تنها برای یک نفر یا تعداد محدودی از افراد نیست و می تواند ضررهای جبران ناپذیری داشته باشد. ارتفاع سقف بیمارستان ها نیز برای ساخت یک بیمارستان مناسب و ایده آل برای اجرای تمامی خدمات بهداشتی از ملزومات طراحی آن می باشد. 

نوشتن دیدگاه