تعرفه خاکبرداری در اصفهان

اصفهان یکی از شهرهای پرجمعیت ایران است که روز به روز نیز بزرگتر و پرجمعیت تر می شود. عملیات ساختمان سازی بسته به نیاز مردم در این شهر رو به افزایش است و برای اینکار لزوم خاکبرداری مشاهده می شود. به دلیل وجود رود زاینده رود و همچنین بافت های فرسوده خاکبرداری نیاز به دقت فراوانی دارد تا جلوی خطر نشست ساختمان گرفته شود. برای اینکه بدانیم خاکبرداری چیست و تعرفه خاکبرداری در اصفهان چقدر است ادامه مطلب را مرور می کنیم.

خاکبرداری چیست

برای بررسی تعرفه خاکبرداری در اصفهان ابتدا باید تعریفی از آن داشته باشیم. خاکبرداری عملیاتی است که در طی آن مقداری از خاک سطح زمین تا تراز مشخصی برداشته می شود تا اسکلت ساختمان در آنجا پی ریزی شود. بارهای ناشی از سازه ابتدا به اسکلت و سپس به زمین منتقل می شوند؛ بنابراین زمین بایستی به اندازه کافی سفت باشد تا بتواند این فشارها را تحمل کرده و آنها را زیر ساختمان تقسیم کند. در طی خاکبرداری خاک های سست و نرم برداشته می شوند و به اصطلاح زمین گودبرداری می‌گردد. رعایت نکات ایمنی و اصولی به هنگام انجام خاکبرداری بسیار حائز اهمیت است و کمترین سهل انگاری باعث ریزش ساختمان های مجاور و یا قطع شریان های اصلی شهر مثل لوله های گاز و آب می شود.

اهمیت خاکبرداری

قبل از بررسی تعرفه خاکبرداری در اصفهان باید به بررسی اهمیت آن پرداخته شود. خاکبرداری از آن جهت اهمیت دارد که ایمنی یک ساختمان بعد از ساخته شدن و بهره‌ برداری به آن وابسته است. اگر خاکبرداری قبل از انجام فونداسیون انجام نگیرد یا به درستی اجرا نشود، بارهای ناشی از ساختمان به مرور بر زمین تاثیر گذاشته و باعث نشست آن می شوند. این اتفاق خطرات و خسارات جبران ناپذیری به مردم ساکن در آنجا وارد می کند و به همین جهت می بایست با دقت و اصولی اجرا شود.

اهمیت خاکبرداری

تعرفه عملیات خاکبرداری در اصفهان

تعرفه خاکبرداری در اصفهان به عوامل زیادی بستگی دارد که به بررسی برخی از آنها می پردازیم:

  • قرار داشتن در مجاورت ساختمان های ضعیف: عملیات خاکبرداری در مجاورت ساختمان های ضعیف نیاز به دقت زیاد و رعایت نکات ایمنی دارد. زیرا احتمال صدمه رسیدن به این ساختمان ها و نشست، ریزش و ترک خوردن آنها موجود است.
  • ضعیف بودن خاک: ضعیف بودن خاک نیز بر تعرفه خاکبرداری در اصفهان موثر است. خاک در همه قسمت های شهر به یک شکل نیست و در برخی جاها به خصوص نزدیک رودخانه ضعیف و سبک بوده و نیازمند دقت و توجه بسیار زیاد است.
  • میزان عمق گود: هرچقدر عمق گود بیشتر باشد توجه و رسیدگی به آن و جلوگیری از ریزش دیواره های آن بیشتر می شود. عمیق بودن گود در خاکبرداری به عوامل زیادی همچون نوع خاک و تعداد طبقات ساختمان بستگی دارد.

قبل از خاکبرداری یک تیم مهندسی متخصص ماهیت منطقه موردنظر را به دقت بررسی می کند. خاکبرداری نباید بدون اصول و بررسی انجام شود و اجرای اینکار توسط افراد کم تجربه باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری برای همه افراد می گردد.

نوشتن دیدگاه