شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات

شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات گروهی هستند متشکل از مهندسین تاسیسات الکتریکی و مکانیکی متخصص و باتجربه که وظیفه اصلی آن ها مشاوره و راهنمایی ساختمان سازان و معماران و کارفرمایان مربوطه در راستای تهیه، اجرا و نصب این تاسیسات می باشد.

وظایف شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات

یک شرکت مشاور تاسیسات ساختمانی برای اینکه در رسته خود بهترین باشد باید وظایف مشخصی را بر اساس مقرارت و ظوابط خاص انجام دهد و اطلاعات تخصصی لازم را در انواع پروژه ها داشته باشد. از جمله وظایف اصلی این شرکت ها می توان به طور کلی به موارد زیر اشاره کرد:

  • طراحی

این مهندسین موظفند با بررسی مکان پروژه و شرایط خاک و رطوبت موجود و عوامل دیگر تاثیرگذار بر روی تجهیزات تاسیساتی، بهترین طراحی را در این زمینه در اختیار کارفرمایان قرار دهند. هرچه تجربه کاری و دانش و تخصص این مهندسین بیشتر باشد اطمینان بیشتری جهت رسیدن به هدف موردنظر می توان داشت.

شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات

  • برآورد هزینه

این گروه مهندسین مشاور با معرفی انواع تجهیزات تاسیساتی بر اساس کیفیت و قیمت های روز بازار به کارفرمایان این امکان را برای ایشان فراهم می کنند تا تصمیم گیری جهت تهیه این تجهیزات را بسیار سریع و مطمئن انجام دهند. بعد از آن کارفرما بر اساس بودجه خود دستور تهیه و خرید لوازم تاسیساتی را می دهد.

  • نظارت

این گروه بر اساس آخرین استانداردهای ساختمانی روز، چک لیست هایی را تهیه می کنند که در آن اطلاعات اعزام مهندسین با تجربه و متخصص را به محل پروژه نمایش می دهد و آن ها موظفند از وضعیت تاسیسات و روند پیشرفت و پیگیری های انجام شده در پروژه گزارش کاملی را از نظارت خود تهیه نموده و به کارفرما تحویل دهند.

  • اجرا

جهت نصب و راه اندازی تاسیسات ساختمانی، باید بر اساس نقشه و طرحی که مهندسین مربوطه ارائه کرده و مورد تایید کارفرما نیز بوده است، روند اجرا صورت پذیرد. اجراکنندگانِ این تجهیزات را نیز مهندسین مشاور تاسیسات معرفی می کنند که باید در حرفه خود نمونه باشند و با ترکیب علم روزِ صنعت تاسیسات، تجربه و سابقه اجرایی انواع پروژه های تاسیساتی در فازهای مختلف، بهترین اجرا را به نمایش بگذارند.

شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات

نوسازی و بهسازی تاسیسات ساختمانی

یکی دیگر از وظایفی که شرکت های مهندسین مشاور تاسیسات ساختمانی ارائه می دهند، معرفی مهندسین مربوطه جهت بررسی، نوسازی و بهسازی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی است ساختمان های از قبل ساخته شده، کارخانجات، ادارات دولتی و ... است که در صورت وجود نقشه ی طراحی، طبق آن اقدامات لازم را انجام می دهند و درغیر اینصورت با بررسی های دقیق تر طراحی آن را خود بدست می آورند. سپس به نوسازی و بهسازی های لازم و در آخر پشتیبانی های فنی و مشاوره بر نگهداری تجهیزات و تاسیسات ساختمانی می پردازند.

با توجه به موارد ذکر شده، کارفرمایان باید به اهمیت مراجعه به شرکت های مشاوره تاسیسات پی برده باشند چرا که حضور و خدمات این مهندسین، آسایش و امنیت ساختمان را به همراه دارد و پروژه را به مطلوب ترین حالت اجرا خواهد رساند.

نوشتن دیدگاه